pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ośrodek Projektów i Edukacji w finale Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2015

Ośrodek Projektów i Edukacji w finale Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2015Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się w finale Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2015 za modernizację pokoszarowych obiektów na Ośrodek Projektów i Edukacji.

Dzięki modernizacji zabytkowe budynki odzyskały nie tylko dawny blask, nadano im również nowe funkcje. Przed rozpoczęciem prac były w bardzo złym stanie, remont był więc gruntowny. Wymieniono między innymi stropy, stolarkę okienną, instalacje i tynki. Największą zmianą było jednak zespolenie dwóch budynków poprzez dobudowanie atrium, co stworzyło nową przestrzeń.

Obecnie w budynku D – Ośrodku Projektów i Edukacji znajdują się specjalistyczne pracownie i laboratoria: laboratorium biochemii i mikrobiologii, eko-pracownia, pracownia techniki mikroprocesowej, pracownia anatomiczna, pracownia elektroniki i miernictwa, pracownia e-edukacji, pracownia odnawialnych źródeł energii, pokój dydaktyczny do terapii indywidualnej oraz Centrum Socjoterapii, przeznaczone do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań.

Wyposażenie sal w Centrum pozwala na wykorzystywanie ich do różnych form pracy terapeutycznej – muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę. Sale są również wykorzystywane jako gabinety terapii indywidualnej.

Inwestycja została realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Legnicy, będącego kontynuacją programu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”.

Wyposażenie pracowni i laboratoriów obejmuje sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pokazowych oraz szkoleniowych. Ponadto w wyposażonych pomieszczeniach znajduje się sprzęt informatyczny i multimedialny.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

2016-04-18

(mir)

<< POWRÓT


Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u