pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Polska Nagroda Innowacyjności 2016

Polska Nagroda Innowacyjności 2016O naszej Uczelni w Forum Przedsiębiorczości w związku z nominacją do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 !

W kwietniowym wydaniu „Forum Przedsiębiorczości” ukazującym się w „Dzienniku Gazecie Prawnej” opublikowano tegoroczne nominacje do Polskiej Nagrody Innowacyjności. Wśród nominowanych znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Poniżej prezentujemy tekst jaki został w związku z tym opublikowany.

Najlepsza z najlepszych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy to dziś jedna z najlepszych, a zarazem największych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kraju. Pod względem oferty edukacyjnej, infrastruktury naukowo-technicznej, prowadzonych projektów badawczych oraz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego przez studentów, uczelnia nie ma sobie równych na Dolnym Śląsku.

Od początku swojego istnienia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy dąży do zaspokojenia potrzeb regionu. Umożliwia młodzieży kształcenie na poziomie wyższym i dostosowuje kierunki studiów do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw i instytucji działających w najbliższym otoczeniu. Działania te, połączone z  inwestowaniem we własną kadrę nauczycieli akademickich i stałym rozwojem bazy materialnej, stanowią trwały fundament sukcesu Uczelni.

Dużym osiągnięciem jest przyznanie  Zeszytom Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 7 punktów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ubiegłorocznym wykazie czasopism naukowych. 

Czynione od lat starania o wykreowanie własnego czasopisma naukowego przyniosły wreszcie oczekiwany efekt, możemy w końcu upowszechniać i popularyzować własny dorobek naukowo-badawczy – mówi prof. Ryszard Pisarski, rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Bogata oferta edukacyjna Uczelni od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Kandydaci na studia mają możliwość kształcenia się na 16 kierunkach. Wśród nich są studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W ubiegłym roku uruchomiono także bezpłatne, popołudniowe studia 40+, adresowane do osób, które ze względów osobistych lub zawodowych nie mogą studiować w innym trybie. Władze Uczelni skrupulatnie podchodzą do wszelkich kwestii związanych z ofertą edukacyjną, dostosowując ją do potrzeb lokalnego środowiska oraz aktualnych standardów. 

W ubiegłym roku uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pierwszego stopnia – Fizjoterapię. W tym roku planujemy dwa kolejne kierunki studiów drugiego stopnia: Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz Bezpieczeństwo społeczne. Przygotowujemy się również do uruchomienia kolejnych kierunków kształcenia dotyczących m.in. odnawialnych źródeł energii czy pielęgniarstwa na poziomie magisterskim – dodaje prof. Ryszard Pisarski.

Na ponad 5 ha kampusu wznosi się pięć budynków dydaktycznych, które niemal do końca XX wieku  wykorzystywane były jako koszary wojskowe. Cztery z nich zostały już w pełni zrewitalizowane i pełnią funkcje edukacyjne. Adaptacja ostatniego zależeć będzie od finansowych możliwości Uczelni. W trosce o studentów zamiejscowych i z programu Erasmus +, PWSZ im. Witelona w Legnicy  dokonała pieczołowitej rewitalizacji Domu Studenta. Bogato wyposażono również sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie we wszystkich obiektach Uczelni. Utworzono specjalistyczne laboratoria w Ośrodku Projektów i Edukacji, w pełni przystosowane między innymi do prowadzenia zajęć na innowacyjnym kierunku Inżynieria testowa. Zlokalizowane tam pracownie odnawialnych źródeł energii, mikrobiologii, techniki mikroprocesorowej czy elektroniki i miernictwa służą nie tylko studentom, ale także kadrze dydaktycznej do prowadzenia badań naukowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od lat realizuje projekty badawcze. W minionych ośmiu latach ponad czterdzieści projektów z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i nauk medycznych zostało sfinansowanych z funduszy uczelnianych, tzw. „grantów wewnętrznych”. Równocześnie PWSZ realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do najciekawszych zalicza się projekt „Akademia Odnawialne Źródła Energii”, za który w tym roku Uczelnia została nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016.

Najistotniejszym założeniem tego projektu było wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw w postaci doradztwa, szkoleń i studiów podyplomowych, dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zaowocowało to przygotowaniem specjalnych programów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Na szczególną uwagę zasługują projekty skierowane bezpośrednio na rozwój kapitału ludzkiego. Są one realizowane na rzecz studentów i potrzeb lokalnego rynku pracy, przyczyniając się, przede wszystkim, do zacieśnienia współpracy Uczelni, pracodawców i studentów. Do takich wspólnych przedsięwzięć zaliczyć można, staże, praktyki u pracodawców zgodne z kierunkami studiów, prowadzenie badań na temat mobilności edukacyjnej oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia partnerstw wprowadzających innowacje.

Legnicka uczelnia podejmuje wiele inicjatyw dotyczących współpracy z przedsiębiorcami, na przykład będąc członkiem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego – inicjatywy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla studentów oznacza to więcej nauki praktycznej, także poza Uczelnią, dzięki czemu wprowadzono praktyczne profile na wszystkich 16 kierunkach studiów. Oznacza to, że studenci częściej i więcej przebywają na praktykach zawodowych w zakładach pracy i realizują większość programów kształcenia w postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań projektowych i transferowych oraz warsztatów, a więc zajęć o charakterze praktycznym. Uczelnia współpracuje ponadto z licznymi zakładami pracy, które pomagają dopasować ofertę kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Studenci uczelni odbywają praktyki w znanych i renomowanych firmach. Współpraca ta obejmuje również wspólną organizację konferencji, seminariów i targów pracy, podczas których zbierane są opinie o programach i efektach kształcenia, a także propozycje ich modyfikacji. 

Już teraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podejmuje kolejne działania mające na celu dalszy rozwój Uczelni. Do najważniejszych należy projekt „Budowa elektrowni fotowoltaicznej”. W ramach realizacji projektu powstanie Laboratorium Centralnego Efektywnego Zarządzania Energią oraz Centrum Oceny Efektywności Technologii, które pozwolą na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, jej wytwarzanie i magazynowanie oraz monitorowanie i zarządzanie zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacji w ramach Uczelni. Podjęte zostały także – zaawansowane obecnie – działania mające zakończyć się budową nowoczesnego Centrum Widowiskowo-Sportowego, które umożliwi organizowanie dużych imprez sportowych i artystycznych, mogących pomieścić 3 800 osób.

Realizując swoją misję Uczelnia będzie nadal działać na rzecz lokalnej społeczności i to w wielu aspektach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy będzie starała się pełnić rolę lidera na regionalnym rynku usług edukacyjnych.

Na pewno - o ile będzie zapotrzebowanie - powstaną kolejne praktyczne kierunki kształcenia, w tym studia drugiego stopnia. Wspólnie z lokalnymi samorządami i podmiotami gospodarczymi rozwijać będziemy współpracę, zapewniając synergię działań umożliwiających transfer wiedzy i umiejętności – podkreśla prof. Ryszard Pisarski.
 
Dawid Chmura

<< POWRÓTImieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u