pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu - PROGRAM

Koło Naukowe Alternatywa, działające przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz zespól badawczy e-Metodologia zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem „Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu”. Obrady zaplanowano na 13 maja 2016 roku.

Tematyka związana jest różnym podejściem badawczym i teoretycznym do subkultur oraz szeroko rozumianej kultury współczesnej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest otwarta na uczestnictwo studentów i doktorantów.

Program konferencji

- 8:30 – 8:40 - otwarcie konferencji

- 8:40 - 9:40 - Pomiędzy tradycją a współczesnością - (cyber)przestrzenie dla kultury

- 8:40 - 8:55 - Bronisław Piłsudski - polski antropolog światowej sławy (aspekty badania ludów i kultury Dalekiego Wschodu) - prof. Natalia Pobirchenko (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 8:55 - 9:10 - Demokratyzacja instytucji krytyki teatralnej wskutek upowszechnienia Internetu - mgr Joanna Kocemba (Uniwersytet Warszawski)

- 9:10 - 9:25 - Historia miasta Legnicy przez pryzmat spektakli teatralnych - Dorota Szymańska, Dorota Suchowiejko (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 9:25 - 9:40 - Kultura i sztuka w obliczu globalnej cyfryzacji - mgr Wioletta Chmielewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 
- 9:40 - 10:00 - przerwa

- 10:00 - 11:30 - Jezyki w internecie - (cyber) przestrzenie komunikacyjne

-
10:00 - 10:15 - Internet a kultura języka - dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 10:15 - 10:30 - Perfokarta - subkultura poezji cybernetycznej - mgr Edyta Kilian (Uniwersytet Jagielloński)

- 10:30 - 10:45 - Daj kudosa i zostaw kom - specyfika komunikacji wokół internetowych prac fanowskich - mgr Agata Sutkowska (Uniwersytet Wrocławski)

- 10:45 - 11:00 - Czy w interncie istnieje kultura słowa? Analiza polskich portali internetowych - Marcin Wilczek (Uniwersytet Wrocławski)

- 11:00 - 11:15 - Hejting i trolling - konsekwencje dla procesu komunikacji - dr Luba Jakubowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 11:15 - 11:30 - Analiza strukturalno-semiotyczna warstwy tekstualnej w twórczosci zespołów nordyckiej sceny black metalowej lat 1999-2000 - mgr Jakub Bugajski (Uniwersytet Jagieloński)

- 11:30 - 11:45 - przerwa

- 11:45 - (Cyber) przestrzenie kultury popularnej i międzykulturowości

- 11:45 - 12:00 - Prawa zwierząt we współczesnej kulturze chrześcijańskiej. Zmiana paradygmatu - mgr Grażyna Stanek-Czerny (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 
- 12:00 - 12:15 - Nadawanie kulturze popularnej nowego znaczenia na przykładzie warszawskich Targów Śniadaniowych - mgr Marcin Szostakowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

- 12:15 - 12:30 - Na wirtualnym stadionie - piłka nożna jako przestrzeń wyobraźni na przykładzie internetowego managera piłkarskiego Hattrick – próba analizy antropologicznej - mgr Konrad Borek (Uniwersytet Jagielloński)

- 12:30 - 12:45 - Dochodzenia online, czyli o działaniach śledczych internautów - Radosława Rychlewska (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

- 12:45 -13:00 - Badanie Internetu z perspektywy typowego użytkownika na przykładzie badania (dez)informacyjnego charakteru informacji na temat hipnozy w tym medium - Hubert Oręziak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

- 13:00 - 13:15 - Magia na forach parentingowych - Martyna Drohomirecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
- 13:15 - 13:30 - Internet – zagrożenie dla różnorodności kulturowej, czy nowy obszar wymiany międzykulturowej? - Katarzyna Nadybska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy) 

- 13:30 - 13:45 - Zainteresowania młodzieży w dobie upowszechnienia internetu - Katarzyna Kuźmicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 w Legnicy)

- 13:45 - 14:30 - przerwa

- 14:30 - 17:15 - (Cyber) przestrzenie dla grup, społeczności, subkultur

- 14:30 - 14:45 - Zachowania językowe (sub)kultury studentów w Internecie - dr Tomasz P. Górski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy)

- 14:45 - 15:00 - Neoplemiona fanów, czyli o tym jak przenika się świat online i offline na przykładzie wybranych społeczności - mgr Blanka Rzewuska (Uniwersytet Warszawski)
       
- 15:00 - 15:15 - Ongoing identity i ongoing reality? Komplementarny projekt tożsamościowy i elastyczność ponowoczesnych grup społecznych - mgr Przemysław Jankowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- 15:15 - 15:30 - Cyberkultura a kształtowanie się tożsamości internetowej - mgr Magdalena Kasprzak (Uniwersytet Wrocławski)

- 15:30 - 15:45 - Postrzeganie geeka na przestrzeni lat - Piotr Frankowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 15:45 - 16:00 - Badanie subkultur w Internecie na przykładzie społecznego świata fanów fantastyki - mgr Łukasz Kaszkowiak (Uniwersytet Wrocławski)

- 16:00 - 16:15 - Partycypacja w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych w jakościowej  strategii badawczej - mgr Elwira Grzelecka (Uniwersytetu Zielonogórski)

- 16:15 - 16:30 - Stereotypowy obraz muzułmanów na forach dyskusyjnych - Marek Szalkiewicz, Roch Kołodziejczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 16:30 - 16:45 - Aktywność seniorów w internecie na przykładzie portalu dziennikseniora.pl - Magda Wieteska (Uniwersytet Wrocławski)

- 16:45 - 17:00 - Seniorzy jako odbiorcy kultury w internecie - mgr Magdalena Kasprzak (Uniwersytet Wrocławski)

- 17:00 - 17:15 - Zjawisko kultury w życiu osób niepełnosprawnych - Marek Szalkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)

- 17:15 - 17:30 - podsumowanie konferencji

2016-05-06

(kna)
    

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u