pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Koło Naukowe Alternatywa o Kulturze i (sub)kulturach w dobie Internetu

Koło Naukowe Alternatywa o Kulturze i (sub)kulturach w dobie InternetuDziałające przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy, Koło Naukowe Alternatywa oraz zespól badawczy e-Metodologia zorganizowali konferencję naukową pod tytułem „Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu”. Obrady odbywały się 13 maja 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Tematyka obrad  związana była z różnym podejściem badawczym i teoretycznym do subkultur oraz szeroko rozumianej kultury współczesnej. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była otwarta na uczestnictwo studentów i doktorantów.

Uroczystego otwarcia obrad dokonali: prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, dr Helena Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów, dr Luba Jakubowska – opiekun Koła Naukowego Alternatywa oraz Katarzyna Kuźmicz – przewodnicząca Koła Naukowego Alternatywa.

Konferencję podzielono na cztery, główne moduły tematyczne. W pierwszym pt. Pomiędzy tradycją a współczesnością - (cyber)przestrzenie dla kultury odbyły się następujące wystąpienia: Bronisław Piłsudski - polski antropolog światowej sławy (aspekty badania ludów i kultury Dalekiego Wschodu) – prof. Natalia Pobirchenko (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Demokratyzacja instytucji krytyki teatralnej wskutek upowszechnienia Internetu - mgr Joanna Kocemba (Uniwersytet Warszawski), Historia miasta Legnicy przez pryzmat spektakli teatralnych – Dorota Szymańska, Dorota Suchowiejko (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Kultura i sztuka w obliczu globalnej cyfryzacji - mgr Wioletta Chmielewska (Uniwersytet Zielonogórski).

W drugiej części dyskutowano pod hasłem Języki w internecie - (cyber) przestrzenie komunikacyjne. W tej części zaprezentowano sześć tematów: Internet a kultura języka - dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Perfokarta - subkultura poezji cybernetycznej - mgr Edyta Kilian (Uniwersytet Jagielloński), Daj kudosa i zostaw kom - specyfika komunikacji wokół internetowych prac fanowskich – mgr Agata Sutkowska (Uniwersytet Wrocławski), Czy w Internecie istnieje kultura słowa? Analiza polskich portali internetowych – Marcin Wilczek (Uniwersytet Wrocławski), Hejting i trolling - konsekwencje dla procesu komunikacji - dr Luba Jakubowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Analiza strukturalno-semiotyczna warstwy tekstualnej w twórczości zespołów nordyckiej sceny black metalowej lat 1999-2000 - mgr Jakub Bugajski (Uniwersytet Jagielloński).

Tematem trzeciej części były (Cyber) przestrzenie kultury popularnej i międzykulturowości. Podczas obrad odbyło się osiem wystąpień: Prawa zwierząt we współczesnej kulturze chrześcijańskiej. Zmiana paradygmatu - mgr Grażyna Stanek-Czerny (Akademia Ignatianum w Krakowie), Nadawanie kulturze popularnej nowego znaczenia na przykładzie warszawskich Targów Śniadaniowych – mgr Marcin Szostakowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Na wirtualnym stadionie - piłka nożna jako przestrzeń wyobraźni na przykładzie internetowego managera piłkarskiego Hattrick – próba analizy antropologicznej – mgr Konrad Borek (Uniwersytet Jagielloński), Dochodzenia online, czyli o działaniach śledczych internautów - Radosława Rychlewska (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Badanie Internetu z perspektywy typowego użytkownika na przykładzie badania (dez)informacyjnego charakteru informacji na temat hipnozy w tym medium - Hubert Oręziak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Magia na forach parentingowych – Martyna Drohomirecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Internet – zagrożenie dla różnorodności kulturowej, czy nowy obszar wymiany międzykulturowej? – Katarzyna Nadybska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Zainteresowania młodzieży w dobie upowszechnienia internetu – Katarzyna Kuźmicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy).Koło Naukowe Alternatywa o Kulturze i (sub)kulturach w dobie Internetu

W ostatniej, czwartej części obrad skoncentrowano się na problematyce (Cyber) przestrzenie dla grup, społeczności, subkultur. W tej części zaprezentowano 11 tematów: Zachowania językowe (sub)kultury studentów w Internecie - dr Tomasz P. Górski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy), Neoplemiona fanów, czyli o tym jak przenika się świat online i offline na przykładzie wybranych społeczności - mgr Blanka Rzewuska (Uniwersytet Warszawski), Ongoing identity i ongoing reality? Komplementarny projekt tożsamościowy i elastyczność ponowoczesnych grup społecznych - mgr Przemysław Jankowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Cyberkultura a kształtowanie się tożsamości internetowej - mgr Magdalena Kasprzak (Uniwersytet Wrocławski), Postrzeganie geeka na przestrzeni lat – Piotr Frankowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Badanie subkultur w Internecie na przykładzie społecznego świata fanów fantastyki - mgr Łukasz Kaszkowiak (Uniwersytet Wrocławski), Partycypacja w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych w jakościowej  strategii badawczej - mgr Elwira Grzelecka (Uniwersytetu Zielonogórski), Stereotypowy obraz muzułmanów na forach dyskusyjnych – Marek Szalkiewicz, Roch Kołodziejczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Aktywność seniorów w internecie na przykładzie portalu dziennikseniora.pl – Magda Wieteska (Uniwersytet Wrocławski, Seniorzy jako odbiorcy kultury w internecie - mgr Magdalena Kasprzak (Uniwersytet Wrocławski), Zjawisko kultury w życiu osób niepełnosprawnych – Marek Szalkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy).

Część wystąpień zostanie opublikowana w Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

2016-06-09

(pk)

GALERIA ZDJĘĆ

<< POWRÓT

    

Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u