pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe studia podyplomowe pn. Coaching we Wsparciu Psychologicznym

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe pn. Coaching we Wsparciu Psychologicznym ! Rekrutacja trwa !

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do pracy z ludźmi dorosłymi. Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako coach, specjalista, trener prowadzący warsztaty w: działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych działających w obszarze coachingu, jako trener, autor programów, konsultant w działach związanych z rozwojem osobistym i zawodowym.

Podczas studiów realizowane są zagadnienia dotyczące m. in.: Diagnozowania potrzeb rozwojowych, Dialogu i mediowania w konflikcie, Sytuacji trudnych i sposobów ich rozwiązywania, Coachingu indywidualnego i Coachingu grupowyego, Prowadzenia szkoleń metodą warsztatową, Trening umiejętności psychospołecznych.

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli a także dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i  trenerów, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, psychologów, terapeutów  oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

Czas trwania: 2 semestry - 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów; średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 3000 zł (możliwa płatność w dwóch ratach).

Kandydaci na studia składają:

- podanie o przyjęcie na studia,
- ankietę kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię,
- kserokopię dwóch stron dowodu osobistego,
- dwie aktualne fotografie kandydata zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych,
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia
  lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje   
  studia pracownikowi).

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej  liczby kandydatów

Więcej na stronie http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

2016-06-09

(cku)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

<< POWRÓT
Imieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u