pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Trwa rekrutacja na podyplomowe studia kwalifikacyjne oligofrenopedagogika !

W ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dostępne są nowe studia podyplomowe - studia kwalifikacyjne oligofrenopedagogika !

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie osób z wykształceniem pedagogicznym w kwalifikacje umożliwiające  pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Studia mają na celu wszechstronne  podniesienie wiedzy i kompetencji praktycznych dotyczących:

- kształcenia (na poziomie wczesnoszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym) zarówno
w specjalistycznych placówkach szkolno-wychowawczych jak i w oddziałach integracyjnych, klasach integracyjnych oraz ogólnodostępnych placówkach oświatowych,

- diagnozowania i wspierania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szerokim ujęciu (psychologicznym, pedagogicznym, terapeutycznym, logopedycznym) za pomocą nowatorskich metod, w tym dotyczących terapii sztuką,

- profesjonalnej współpracy z rodziną dziecka – poprzez bezprzemocowe, wspierające komunikowanie (metoda PBP) i poradnictwo oraz ze  środowiskiem ( np. w celu pozyskiwania środków czy integracji społecznej)

Studia adresowane są do osób, które nie posiadają kwalifikacji do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, a będącymi absolwentami studiów wyższych, pedagogami, nauczycielami różnych specjalności zatrudnionymi zarówno w szkolnictwie powszechnie dostępnym jak i placówkach szkolnictwa specjalnego.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

I semestr

- Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dzieci ryzyka lub niepełnosprawnych,
- Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej,
- Teoretyczne podstawy diagnozowania osób z niepełnosprawnością,
- Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
- Wprowadzenie do arteterapii,
- Warsztaty z muzykoterapii,
- Podstawy pedagogiki specjalnej.

II semestr

- Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się,
- Autyzm – wczesne rozpoznawanie i metody terapii,
- Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- Seminarium,
- Praktyka.

III semestr

- Metodyka pracy rewalidacyjno – wychowawczej z osobami z  głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
- Poradnictwo rodzinne i współpraca z rodzicami,
- Warsztaty umiejętności interpersonalnych,
- Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
- Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu języka, mowy i komunikacji (werbalnej i niewerbalnej),
- Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych,
- Integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi – założenia teoretyczne,
- Seminarium,
- Praktyka.

Czas trwania: 3 semestry - 371 godzin dydaktycznych i 120 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów; średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe”.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej  liczby kandydatów.

Więcej informacji na stronie http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

2016-06-30

(cku)

<< POWRÓT

Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u