pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe specjalnosci na kierunkach na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych !

Na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych uruchomione zostaną nowe, atrakcyjne specjalności:

na kierunku Zarządzanie - specjalność lean management:

Absolwent tej specjalności ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące zastosowania nowoczesnej koncepcji organizacji i zarządzania LEAN MANAGEMENT. Zna i potrafi wykorzystać w praktyce takie metody i techniki jak: lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kanban, VSM, SMED oraz inne. Potrafi zastosować lean management w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, m.in.: w produkcji, logistyce, pracy biurowej i innych.

Absolwent specjalności lean management może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzędach i biurach, komórkach zarządzających w podmiotach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności będą również przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Stanowiska, które mogą zajmować absolwenci specjalności:

- członek lub kierownik zespołu ds. lean management,
- menedżer Lean, menedżer zmiany/rozwoju po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia,
kierownik Kaizen,
- konsultant w zakresie zastosowania koncepcji lean management oraz konstruowania systemu zarządzania z wykorzystaniem koncepcji lean management.

na kierunku Zarządzanie i inżynieria - specjalność inżynieria motoryzacyjna:

Absolwenci specjalności będą posiadali: ogólną wiedzę techniczną dotyczącą budowy, obsługi i eksploatacji środków transportu drogowego oraz podstaw zarządzania systemami transportowymi; pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie systemów napędowych i sterowania, eksploatacji i niezawodności oraz zagadnień bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiskasystemów transportowych; wiedzę o podstawach organizacji, konstruowania i wytwarzania środków transportu kołowego; wiedzę i umiejętności w zakresie naprawy i recyclingu pojazdów samochodowych, przydatną rzeczoznawcom samochodowym, którzy zajmują się oceną i likwidacją szkód komunikacyjnych.

Dolny Śląsk jest zagłębiem produkcji komponentów i zespołów do większości znanych na świecie marek samochodowych. Przed absolwentami specjalności z branży Motoryzacyjnej otwiera się perspektywa ciekawej satysfakcjonującej oraz odpowiedzialnej pracy na stanowisku inżyniera lub/i menedżera, która wymaga ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów Specjalności Inżynieria Motoryzacyjna to:

- przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne oraz bazy i centra logistyczne,
- zaplecze diagnostyczne i handlowe- stacje obsługi samochodów- w tym szczególności autoryzowane,
- firmy, organizacje i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i problemami ekologicznymi związanymi z ruchem drogowym,
- firmy i organizacje zajmujące się oceną i likwidacją szkód komunikacyjnych,
- firmy i instytucje zajmujące się recyclingiem środków transportu drogowego,
- przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające komponenty zespoły oraz firmy-montownie pojazdów samochodowych.

na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - specjalność konwersja energii i inżynieria energetyczna:

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest jednym z niewielu wydziałów w Polsce, który oferuje kształcenie studentów na potrzeby małej i mikro-energetyki w obszarze gospodarki komunalnej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu Europy i Świata towarzyszy wzrost zapotrzebowania na nośniki energię, a jednocześnie wzrost zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego. Dlatego współczesny Świat, w tym Polska, podejmuje działania prowadzące do poprawy efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania nośników energii, a także zwiększenia udziału w bilansie energetycznym kraju energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Przemysły nośników energii z paliw kopalnych (źródeł nieodnawialnych) oraz maszyn, urządzeń i instalacji umożliwiających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i na Świecie należą do strategicznych oraz najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki.

Absolwent specjalności KEiIE ma wiedzę oraz umiejętności techniczne i ekonomiczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia:

- inwestycji w obszarze małej i mikro energetyki,
- inwestycji modernizacyjnych w obszarze małej i mikro energetyki,
- inwestycji modernizacyjnych prowadzących do poprawy efektywności energetycznejwytwarzania, przesyłania i wykorzystywania nośników energii,
- termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Dodatkowo absolwent ma wiedzę oraz umiejętności techniczne potrzebne do:

- konstruowania małych oraz mikro systemów i instalacji energetycznych.
- nadzoru eksploatacyjnego małych oraz mikro systemów i instalacji energetycznych,
- sporządzania audytu i certyfikatu energetycznego budynków.

Potencjalny obszar aktywności zawodowej Absolwenta specjalności to małe i mikro instalacje i systemy energetyczne:

- lokalne i obiektowe ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi i płynnymi,
- instalacje i systemy energetyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
- instalacje i systemy energetyczne w budynkach i budowlach,
- instalacje i systemy energetyczne umożliwiające wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych: elektrownie i ciepłownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, ciepłownie wykorzystujące energię termiczną wody i gruntu, mikro elektrownie wodne.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w szczególności na specjalności Energetyka Źródeł Odnawialnych.

na kierunku Informatyka - specjalność programowanie aplikacji mobilnych i internetowych:

Specjalność została opracowana w efekcie doświadczeń we współpracy z pracodawcami - przedstawicielami sektora IT z terenu województwa dolnośląskiego, specjalizujących się w zakresie wytwarzania oprogramowania. Jej założenia powstały na podstawie gruntownej analizy rynku pracy i stanowią odpowiedź na najbardziej poszukiwane w naszym regionie kompetencje w zawodach związanych z programowaniem.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczoną kadrę akademicką oraz ekspertów - pracowników firm sektora IT. Oprócz klasycznych zajęć dydaktycznych, studenci mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych aktywnościach realizowanych wspólnie z pracodawcą, w ramach których mogą rozwijać swoje kompetencje i tym samym jeszcze lepiej przygotowywać się do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. (Przykładowe zajęcia z pracodawcami).

Absolwent specjalności programowanie dla internetu i urządzeń mobilnych posiada szeroką wiedzę z zakresu wytwarzania oprogramowania. W trakcie kolejnych realizowanych w trakcie toku studiów kursów poznaje najnowsze technologie i narzędzia stosowane w procesie tworzenia oprogramowania. Uczy się kilku języków programowania, zasad projektowania wydajnych i niezawodnych aplikacji, zarządzania projektami oraz pracy zespołowej. Studenci poznają architektury najważniejszych platform i systemów operacyjnych, środowisk i narzędzi developerskich dzięki czemu potrafią właściwie dobierać technologie do rozwiązywanych problemów.

Absolwenci specjalności z powodzeniem znajdą zatrudnienie jako programiści, testerzy oprogramowania a także w firmach zajmujących się wdrożeniami i integracją systemów informatycznych

2016-07-05

(wnmtie)

<< POWRÓT

Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u