pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie o Finansach i zarządzaniu w przedsiębiorstwie !

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie na poziomie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) o profilu praktycznym.

W uzasadnieniu Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję i program kształcenia, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach drugiego  stopnia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Rekrutacja na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie jest już dostępna.

O kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.
Nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym atutem na rynku pracy.
 
Czego uczymy?

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach, oprócz zdobywania nowego zasobu wiedzy i umiejętności, piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów.
Praktyczny charakter prac magisterskich, których tematyka dotyczy problemów występujących w przedsiębiorstwie, to ważny element pozwalający kształcić praktyczne umiejętności absolwenta.

Jak uczymy?
 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez doświadczoną kadrę, w tym nauczycieli akademickich aktywnych zawodowo poza szkolnictwem wyższym, posiadających szerokie doświadczenie praktyczne z zakresu finansów oraz zarządzania.

Duży nacisk kładziemy na zdobywanie umiejętności praktycznych, między innymi poprzez zajęcia warsztatowe oraz rozwiązywanie konkretnych problemów wybranego przedsiębiorstwa w ramach współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji części zajęć.

Powiązanie z rynkiem pracy stanowi podstawę przekazywanych treści oraz umiejętności. Uczymy pracy w zespole, która jest niezbędna we współczesnych firmach.
 
Specjalności

Finanse i inwestycje przedsiębiorstw – absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w zakresie: diagnozy i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, planowania i prognozowania finansowego, tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków unijnych, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem, poruszania się na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera finansowego.

Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie – absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne i efektywne zarządzanie, w tym zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. W szczególności wiedza i umiejętności praktyczne dotyczą: finansowania innowacji oraz zarządzania nimi, tworzenia strategii innowacji, zarządzania procesami, kompleksowego zarządzania jakością, zintegrowanych systemów zarządzania, koncepcji lean management. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera projektu.

2016-07-25

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u