pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zapisz się na nowe studia magisterskie – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie !

Zapisz się na nowe studia magisterskie – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie !Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Tym samym kandydaci na studia, mogą już wybierać ten kierunek kształcenia w systemie elektronicznej rejestracji, która trwa do 4 sierpnia 2016 roku.

Wcześniej, wniosek naszej Uczelni pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję i program kształcenia, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach drugiego  stopnia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.Zapisz się na nowe studia magisterskie – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie !
O kierunku


Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.

Nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym atutem na rynku pracy.

Czego uczymy?

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach, oprócz zdobywania nowego zasobu wiedzy i umiejętności, piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów.

Jak uczymy?

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez doświadczoną kadrę, w tym nauczycieli akademickich aktywnych zawodowo poza szkolnictwem wyższym, posiadających szerokie doświadczenie praktyczne z zakresu finansów oraz zarządzania.

Duży nacisk kładziemy na zdobywanie umiejętności praktycznych, między innymi poprzez zajęcia warsztatowe oraz rozwiązywanie konkretnych problemów wybranego przedsiębiorstwa w ramach współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji części zajęć.
Powiązanie z rynkiem pracy stanowi podstawę przekazywanych treści oraz umiejętności. Uczymy pracy w zespole, która jest niezbędna we współczesnych firmach.
 
Specjalności

Finanse i inwestycje przedsiębiorstw – absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w zakresie: diagnozy i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, planowania i prognozowania finansowego, tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków unijnych, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem, poruszania się na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera finansowego.

Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie – absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne i efektywne zarządzanie, w tym zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. W szczególności wiedza i umiejętności praktyczne dotyczą: finansowania innowacji oraz zarządzania nimi, tworzenia strategii innowacji, zarządzania procesami, kompleksowego zarządzania jakością, zintegrowanych systemów zarządzania, koncepcji lean management. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera projektu.

2016-07-27

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u