pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studia magisterskie z Bezpieczeństwa wewnętrznego wkrótce w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Społecznych i Humanistycznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) o profilu praktycznym.

Pozytywnie została oceniona koncepcja i program kształcenia, minimum kadrowe, baza dydaktyczna oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Rekrutacja na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku.

Planowane uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to odpowiedź Uczelni na potrzeby absolwentów studiów licencjackich, którzy mogą kontynuować kształcenie w PWSZ im. Witelona w Legnicy i tym samym nie muszą wyjeżdżać do innych ośrodków akademickich w celu uzupełnienia wykształcenia.

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują wysoko wykwalifikowanych specjalistów do służby i pracy w instytucjach publicznych i podmiotach komercyjnych realizujących zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym m.in. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, strażach gminnych, leśnych, rybackich, agencjach ochrony mienia i osób, agencjach detektywistycznych itp.

Kierunek stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa społecznego oraz cywilnego przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zapewnienia bezpieczeństwa instytucjom i podmiotom gospodarczym, a nawet systemom i sieciom informatycznym.

2016-09-29

(pk)

<< POWRÓT

Imieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u